Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

செர்னோபில்: சினிமாவின் அடுத்த யுகம்

ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்

எச்பிஓதொலைக்காட்சியில்சமீபத்தில்வெளியான ‘செர்னோபில்’,முட்டாள்பெட்டிஎன்றஅடைமொழியிலிருந்தும், அதன்எல்லையற்றவிடலைத்தனத்திலிருந்தும்அகன்று, தொலைக்காட்சிமுதிர்ச்சியடைந்துள்ளதைத்திட்டவட்டமாகத்தெரிவிக்கிறது; அந்தஊடகத்தின்வரையறைகள், எல்லைகளைஅநாயாசமாகவிஸ்தரிக்கஇயலுமென்றஅடையாளமாகமாறியுள்ளது. சினிமாவின்அடுத்தபரிணாமம்என்னஎன்றகேள்விக்கானபதிலைஅளித்துள்ளது. மனித குல வரலாற்றிலேயே பெரும் சேதத்தையும் அழிவையும் ஏற்படுத்திய செர்னோபில் அணு உலை விபத்துக்குக் காரணமாக அரசும், அதிகாரிகளும், அதிகாரத்துவமும் உண்மைகள் என்ற பெயரில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தெரிவித்த பொய்களைப் பற்றி செர்னோபில் குறுந்தொடர் பேசுகிறது. மனிதகுலம்சந்தித்தஒருபேரழிவுவிபத்தைக்களனாகக்கொண்டுஇயக்குநர்ஜோஹன்ரென்க்நிகழ்த்தியிருக்கும்மாபெரும்மனிதநாடகம்இது.
உண்மையைக்குறைத்துச்சொல்வது, உண்மையைநீர்க்கச்சொல்வது, உண்மையைத்தள்ளிப்போடுவது, உண்மையைக்கிடப்பில்போடுவது, உண்மையைரகசியங்களென்றுபதுக்குவது, வேறுவழியேஇல்லாதபோதுஉண்மையைக்கொல்வது, உண்மைக்குமாறானபொய்களைச்சொல்வதுஎனஎத்தனையோநிலைகளில்அமைப்புகளும்அதிகாரத்துவமும்உண்மையைக்கையாள்கின்றன. ஆனால்…

இரட்டை இளவரசிகள்

ஒளிரும்பச்சைஇலை

காம்புகளில்
நின்று
செம்போத்துப்பறவை
தளிர்களை
இடையறாமல்கொத்த
மரம்வசந்தத்தின்
ஒளியில்குளிப்பதாய்
நேற்றுஒருகனவு. 000

உன்உதட்டிலிருந்து
அவள்இதழுக்கு
நீசாக்லேட்திரவத்தை
இடம்மாற்றும்போது
என்றுமில்லாதநடனஅசைவில்
அவள்உடைகளை
சுழன்றுகளையும்போது
தாதிக்கும், தாய்க்கும்பிறகு
யாருமேதீண்டாதஉன்காதுமடலை
அவள்பற்றிக்கடிக்கும்போது
உன்வீட்டின்சிறுமரத்தினடியில்
கொம்புள்ளசிலவரிக்குதிரைகள்
மேய்ந்துகொண்டிருந்தன.

பசி வழி செயல் வழி விடுதலை வழி

ஹெர்மன்ஹெஸ்ஸேயின் ‘சித்தார்த்தன்’ நாவலில்அந்தணகுமாரன்சித்தார்த்தனும்அவன்நண்பன்கோவிந்தனும்ஞானத்தைத்தேடும்பயணத்தைச்சிறுவயதிலேயேசேர்ந்துதொடங்கி, ஒருகட்டத்தில்பிரிகிறார்கள். நாவலின்கடைசியில்அவர்கள்சந்திக்கும்போதுஅவர்கள்வயதுநாற்பதுகளின்இறுதியில்இருக்கலாம். கரிச்சான்குஞ்சுஎழுதியஒரேநாவல் ‘பசித்தமானிடம்’. இந்தநாவலில்கும்பகோணம்அருகேதோப்பூரில், பால்யத்தைக்கழித்தகணேசனும்கிட்டாவும்திருவானைக்காபஜாரில்நேருக்குநேர்சந்திக்கும்போதுஅவர்களுடையவயது 60- ஐத்தொட்டிருக்கலாம். ஞானம்பொதுவானதல்ல; அவரவர்வாழ்வுவழிஎன்று ‘சித்தார்த்தன்’ நாவல்நமக்குஉணர்த்துவதைப்போலவே, ‘பசித்தமானிடம்’ நாவல், வாழ்க்கைஎன்பதும்அதன்மூலம்அடையும்உண்மைஎன்பதும்செயல்வழிஎன்பதைஉணர்த்திவிடுகிறது.


சேர்ந்துவாழும்சமூகவாழ்க்கைக்குஅவசியப்படும்குணங்களென்றுசமூகம்கற்பித்தஅன்பு, தியாகம், வீரம்மட்டுமல்ல; எதிர்மறைஅம்சங்களென்றுநாம்கொலுவறைகளிலிருந்துவிரட்டி, நிலவறைகளில்போட்டுவைத்திருந்தகாமம், குரோதம், பயம்போன்றவையும்வாழ்க்கையின்எரிபொருளாக, மசகெண்ணெயாகஎப்படிச்செயல்படுகின்றனஎன்பதைக்கூடுமானவரைமனத்தடையின்றிப்பரிசீலித்தபடைப்புகளில்ஒன்று ‘பசித்தமானிடம்’. குரோதம், ப…