Skip to main content

டெல்லி ரயில் நிலையத்துக்கு வெளியே உட்கார்ந்திருக்கும் ஜோதிடரின் தலைவிதி - ஆஹா சாகித் அலி


பாருங்கள், கோள்கள் சொல்வதற்கு கவனம் கொடுங்கள்”

கடந்து செல்பவர்களிடம் உரக்கக் கத்துகிறார்.

கடந்து செல்லும் ட்ரக் வண்டிகள் கிளப்பும் புழுதி

கோள்களை மண்டுகின்றன

Comments