Skip to main content

ஷூக்கள் - சார்லஸ் புக்கோவ்ஸ்கி


நீங்கள் இளமையாக இருக்கும்போது

பெண்கள் அணியும்

உயரக் குதிகால் ஷூக்களை

காலணி அடுக்கில்

தனியாகப் பார்ப்பதே

உங்கள் எலும்புகளைத் தீப்பற்றவைக்கும்.


நீங்கள் வயோதிகத்தை அடைகையில்

அது வெறுமனே

ஒரு ஜோடி ஷூக்கள்

அவற்றில் யாரும் இல்லை

அத்துடன்

அதுவே நல்லதும். 

Comments