Skip to main content

ஒரு ஆக்டோபசைப் போல


கசையிழைகளை நீட்டியும்

கொம்புகளைக்கூட

மென்மையாய் உள்ளிழுத்துக் கொண்டும்

ஒரு கற்றாழைச் செடியென

எளிமையாய் 

ஒரு ஆக்டோபசைப் போல

ஆர்ப்பாட்டமின்றி


முளைத்த என் உறுப்புகள்

அத்தனையையும்

வெளியே நீட்டியபடி

நினைக்கும் பொழுதில்

உள்ளிழுக்க முடியாமல்

புறத்தில் நீட்டிக்கொண்டு


ஒரு ஆக்டோபஸைப் போல

என்னால் இருக்க முடியவில்லை. 

Comments